6 ud af 10 børn og unge, der skal udredes i børne- og ungdomspsykiatrien, ender på så lange ventelister, at udredningsretten ikke kan overholdes. I første halvår af 2022 drejede det sig om 3.781 børn og unge – det er mere end en fordobling på kun et år, hvilket understreger behovet for en hurtig og effektiv politisk indsats for at øge behandlingskapaciteten i hele landet, mener Lægeforeningen.

Selvom det kan have alvorlige konsekvenser, når børn og unge ikke bliver udredt i rette tid i psykiatrien, så blev udredningsretten ikke overholdt i mere end 6 ud af 10 tilfælde i børne- og ungdomspsykiatrien i første halvdel af 2022, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Antallet, der ender med at vente længere på en udredning end 30 dage, er mere end fordoblet på et år. I første halvår af 2021 måtte 1.443 børn og unge vente længere, end hvad udredningsretten tillader, og på samme tid i 2022 drejede det sig om 3.781 børn og unge.

– Tallene er dramatiske, og de understreger, at der er et enormt behov for en hurtig og effektiv politisk indsats for at øge behandlingskapaciteten i børne- og ungdomspsykiatrien i hele landet. Blot få måneders ekstra ventetid på at blive udredt kan have alvorlige konsekvenser for de børn og unge, det går ud over, da deres sygdomsforløb kan blive svært forværrede, siger Camilla Noelle Rathcke, der er formand for Lægeforeningen.

Samme tendens i hele landet
De voldsomme stigninger i ventetiderne til udredning ses i alle fem regioner. Der er lokale forskelle, men på tværs af regionerne er ventetiderne eksploderet med mere end 50 procent. Værst ser det ud i Region Nordjylland, hvor børn og unge i gennemsnit er tvunget til at vente næsten tre måneder på udredning.

Grunden til de store stigninger er primært manglende kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien. I andet kvartal af 2022 var det årsagen til forsinket udredning i 84 procent af tilfældene.

– Det viser endnu engang, at psykiatrien befinder sig i en dyb krise, og en forudsætning for at situationen kan bedres, er, at manglen på speciallæger afhjælpes. Det bliver umuligt at komme i mål med at løfte kapaciteten, hvis politikerne ikke snart sikrer det. Desværre rummer den nyligt indgåede psykiatriaftale ikke flere uddannelsesforløb, end det antal, som i forvejen er planlagt af Sundhedsstyrelsen. Og det giver ingen mening, påpeger Lægeforeningens formand.

– De høje ambitioner for psykiatrien, som vi hører om i valgkampen fra partierne, må ikke gå i glemmebogen på den anden side af valget – hverken for børn, unge eller voksne. Fagligt set er det klart, hvad der skal gøres. Nu ligger der et kæmpe ansvar på skuldrene af den kommende regering og det nyvalgte Folketing for at sikre de nødvendige ressourcer – herunder også speciallæger – til at indfri initiativerne. Det er en bunden opgave, siger Camilla Rathcke.

Voksenpsykiatrien oplever på samme måde, at udredningsretten ikke overholdes for mange patienter, dog i mindre omfang. I andet kvartal af 2022 oplevede 23 procent, at retten ikke blev overholdt, mens det i 2021 drejede sig om 13 procent i andet kvartal.

Lægeforeningen har peget på, at der er behov for at oprette 150 ekstra uddannelsesforløb for læger i voksen- og børne-og ungdomspsykiatrien for at imødekomme behovet for hurtigere udredning og behandling.