DUF, DIF og DGI mener, at en ny regering skal styrke og sikre lettere adgang til frivillige foreningsfællesskaber, som er det bedste middel mod mistrivsel hos danskerne.

U14-fodboldholdet diskuterer gårsdagens Champions League-kamp i omklædningsrummet efter træning. Pigespejderne samles til et gruppekram efter et hårdt spejderløb i skoven. Og ungdomspolitikeren får en high five og et ’ses på torsdag’ af en partikammerat efter et møde i den lokale partiforening. Dette er blot tre konkrete eksempler på, hvordan det frivillige danske foreningsliv ikke blot samler og engagerer danskerne, men også skaber trivsel og forpligtende fællesskaber.

Alt for mange danskere kæmper med mentale udfordringer, og desværre viser et nyt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, at udviklingen går i den helt forkerte retning. Næsten hver anden unge dansker er ramt af mistrivsel. DUF, DIF og DGI mener, at det frivillige foreningsliv kan være et middel mod den stigende mistrivsel.

– Vi står midt i en trivselskrise. Det skal og må vi som samfund gøre noget ved. I DUF mener vi, at foreninger og fællesskaber er et af de bedste midler mod mistrivsel. For vi skaber frirum for børn og unge. Derfor opfordrer vi til, at en ny regering gør det lettere at være frivillig i foreningslivet, så vi kan få endnu flere børn og unge med i fællesskabet, siger Christine Ravn Lund, forkvinde i DUF.

Den holdning bakkes op af Hans Natorp, der er formand for DIF:

– Vi mener i al beskedenhed, at idræt og foreningsliv er et middel mod mistrivsel. I idrætten skaber vi både frirum og inkluderende fællesskaber, hvor danskerne mødes fysisk, og hvor det er okay at fejle. De fællesskaber skal vi værne om, og her skal en ny regering hjælpe os med rammerne.

Foreningslivets tre ønsker til den nye regering

Alle har et ansvar for at forebygge mistrivsel. Det gælder også de frivillige foreningsfællesskaber under DUF, DIF og DGI.

Charlotte Bach Thomassen, landsformand for DGI, siger:

– Det gode børne- og ungeliv i både fritiden og skolen er et fælles ansvar hos alle voksne. I DGI bidrager vi gennem tæt samarbejde om børn og unges motivation for deltagelse i aktive fællesskaber. Det er afgørende, at fritidslivet er et frirum fra perfekthed og voksnes ambitioner. Vi har brug for politisk opmærksomhed på at skabe de bedste rammer for helt lokale foreningsfællesskaber overalt i landet.

DUF, DIF og DGI’s tre ønsker til en kommende regering.

  1. Afbureaukratiseringsreform af foreningslivet

Bureaukrati udgør en udfordring for det frivillige foreningsliv. Når man melder sig som frivillig i en forening, så sker det for at skabe aktiviteter og gøre en forskel og ikke for at bøvle med kommuner, banker og unødige statslige regler. Derfor bør der laves en afbureaukratiseringsreform af foreningslivet på alle ministerielle områder og indføres en konsekvensvurdering af ny national og EU-lovgivnings effekt på foreningslivet.

  1. Flere skal med i fællesskabet

Mange foreninger kæmper med at fastholde og tiltrække frivillige til foreningslivet. Manglen på frivillige betyder, at der flere steder i landet er lange ventelister til alt fra fodboldhold til spejderforeninger. Derfor foreslår vi, at en ny regering afdækker udfordringen og igangsætter initiativer, der skal styrke frivilligheden.

  1. Fortsat stabil finansiering af det frivillige foreningsliv

Der er behov for ro om foreningslivets grundlæggende finansiering i form af udlodningsmidlerne og folkeoplysningsmidlerne. Efter 10 års elevatorøkonomi og en coronapandemi er der behov for, at frivillige foreninger ikke skal bekymre sig om de tilskud, som der budgetteres med det følgende år.