Tirsdag klokken 20.00 lukker valgstederne. Det sker efter en spændende valgkamp, der har været præget af substans, økonomi og mistrivsel blandt unge, lyder det fra SFs nuværende folketingsmedlem, Karina Lorentzen Denhardt, der håber på genvalg.

Gennem mange valg har man kunne sætte et prædikat på valg. I 2019 var det klimavalget, men denne gange har det været bredere mener SFeren Karina Lorentzen Denhardt, der har sust rundt i sin valgkreds for at møde vælgerne.

– Jeg synes på mange måder, at det er blevet en valgkamp, der er ført på og handlet mere om substans. Jeg synes, at valgkampen har været mere bred end andre valgkampe. Vi har diskuteret mange forskellige temaer i denne valgkamp, på den måde adskiller den sig fra tidligere valgkampe.

Et par temaer går dog igen i de mange samtaler.

– Jeg tror dog, at et par temaer har været gennemgående, når jeg tænker over dagene, temaer der er blevet diskuteret mere end andet, så er det unges mistrivsel. Jeg synes, at det er en helt vildt vigtig dagsorden. Jeg synes, at det er dybt bekymrende, at så mange unge mistrives. Det andet tema er økonomien, og i den forbindelse inflationen, siger Denhardt og tilføjer:

– Det er et spørgsmål, som virkelig er relevant for dem, som er ramt af gaspriser og priserne på træpiller. De mennesker, som har så små indtægter, at de ikke ved, hvordan de skal overleve.

Der har også været andre debatter. Hun har eksempelvis også talt om det grønne, naturen og ja generelt har der været mange emner. SFeren tror også, at det skyldes, at mange er forskellige steder i livet.

– Jeg vil sige, at det er meget forskelligt, hvad jeg har mødt. Det er forskelligt, hvilken position som vores borgere står i i livet. Hvis man har børn, så er man optaget af, at der er nogle gode forhold for dem i daginstitutionerne, hvor vi i SF gerne vil udbygge minimumsnormeringerne. I skolerne, hvor der er mange elever i klassen, og vi gerne vil have færre, fortæller hun og fortsætter:

– Jeg møder også forældre i en anden liga, som er enormt optaget af, hvad det er for en hjælp, de kan få til deres børn, når de er udfordret. Jeg hører mange hjerteskærne beretninger om forældre og børn, der venter virkelig længe på at blive udredt, og når de så endelig er udret, så kæmper de for at få et tilbud, som ikke altid er der.

Mødet med en mand i Jelling gjorde indtryk

Det er ikke alle borgere, der bare lige klare den stigende inflation og den aktuelle energikrise. Et møde med en borger i Jelling gjorde et stort indtryk på Karina.

– I den anden ende har jeg besøgt borgere, der er vildt ramt af inflationen. Jeg talte blandt andet med en mand i Jelling, der er på førtidspension efter to ulykker og i dag har kræft i fjerde stadie. Kræften gør, at han ikke bare kan skrue ned for varmen, fordi han så bliver stiv i alle sine led. Han har et underskud på 843 kroner, før han har købt mad hver måned. Han bor til leje, og kan ikke gøre noget ved, at der er træpiller der, siger Karina Lorentzen Denhardt, der også har prøvet kræfter med at “skralde”:

– Jeg har også været ude at skralde med en, der er på ressourceydelse. Hun er nødt til at gøre det for overhovedet at have nogen penge at opleve for, ellers kan hun ikke få mad på bordet. Der er borgere, der er vildt klemte af inflationen, og som virkelig ikke har meget at gøre godt med. Så det er kort sagt meget forskelligt, hvor folk er henne i deres liv, og dermed også, hvad de er optaget af, fortæller hun.

2019 var et klimavalg, og klimaet fylder også i debatten, særligt hos de unge generationer.

– Jeg har også været til mange ungedebatter, og der fylder klimaet og unges mistrivsel meget. Mange af pigerne er ramt af mistrivselsdagsordenen, og det er dem, der kommer hen og vil tale efter debatten om emnet, fortæller Karina.

Hvorfor skal man stemme på dig?

– For det første synes jeg, at man skal stemme på mig, fordi jeg vil gøre noget for at stoppe den mistrivselskrise blandt vores børn og unge. Jeg vil også arbejde for, at vores velfærd bliver fremtidssikret. Der er partier, der vil give skattelettelser, andre vil ikke være med til at give et demografisk løft, så vi sørger for, at der er penge til børn og ældre i fremtiden. Alene i Fredericia tror jeg, at der bliver 50 procent flere ældre over de kommende år. Hvis vi ikke sætter penge af til den stigning, så bliver det til nedskæringer i den hjælp, man kan få, slår hun fast og tilføjer:

– Jeg vil gøre noget for naturen. Lillebælt er presset af iltsvind, og mange vil hellere tale om ålegræs og stenrev, men vi ved godt, at synderne er landbruget og overløb fra spildevand. Det bliver vi nødt til at adressere.

Det lokale er også vigtigt. Karina kan du møde i Rema.

– Endelig er jeg lokal. Jeg bor i Kolding. Jeg kommer rundt i hele min valgkreds. Jeg er der, når der er klimademonstrationer, eller når der er borgere, der er ramt af inflationen. Man kan se mig handle ind i Rema. Jeg har mit barn i en lokal folkeskole, og det har en værdi, at man kender de forhold, der præger Syd- og Sønderjylland ved at være til stede i kredsen, slutter Karina Lorentzen Denhardt.