Politik

Politik

Pernelle Jensen (V) er valgt som ny formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen. Hun tager over efter Bo Libergren (V), der for nylig tiltrådte som regionsrådsformand i Region Syddanmark. På et møde i Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen 4. december blev Pernelle Jensen (V) enstemmigt valgt som ny formand for udvalget. Pernelle Jensen har tidligere i en kort periode fra...
Lydia Callesen, formand for 3F’s offentlige gruppe, bakker trepartsaftalen op, der endeligt skal udmøntes af arbejdsmarkedets parter Trepartsaftalen på det offentlige arbejdsmarked har været præget af svære forhandlinger, siger Lydia Callesen, der er formand for 3F’s offentlige gruppe:  - Men det er lykkedes at lande en aftale, vi er tilfredse med, og der skal lyde ros til særligt fagbevægelsens forhandlere. Vi...
Ved årsskiftet træder et dansk forbud mod import, salg og anvendelse af PFAS-holdigt brandslukningsskumkoncentrat på øvelsespladser i kraft. ’Nu går vi foran EU og fjerner en direkte kilde til udledning af PFAS til miljøet,’ siger miljøminister Magnus Heunicke. Forbuddet skal forhindre, at brandøvelsespladser forurener miljøet, som det var tilfældet i Korsør, hvor medlemmer af et kogræserlaug blev udsat for høje...
Danske Regioner har indgået en vigtig trepartsaftale med regeringen og de øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked. Aftalen er væsentlig for alle danskere, der har behov for hjælp i sundhedsvæsnet. Den skal være med til at løse udfordringer med rekruttering der, hvor der er størst behov for personale og vagter hele døgnet. Det er nødvendigt at øge arbejdsudbuddet og gøre...
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en aftale, som skal gøre velfærdsfagene mere attraktive, så flere ønsker at gøre en ekstra indsats og flere har lyst til at fortsætte i den offentlige sektor. Det er afgørende, hvis kvaliteten af vores fælles velfærd fortsat skal være høj. Velfærdssamfundet er en af grundstenene i det Danmark, vi kender i dag. Et...
Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil har sammen med de øvrige partier i regeringen besluttet at give 10 millioner kroner ekstra i julehjælp i 2023 til udsatte familier. Et stigende antal ansøgninger fra udsatte familier om julehjælp får nu regeringen til at forhøje årets julehjælp med 10 millioner kroner, så der nu i alt gives over 15 millioner kroner. Pengene går til...
Digitaliseringsminister og minister for ligestilling Mia Wagner er blevet sygemeldt. Mia Wagner fik torsdag et alvorligt ildebefindende og besvimede i eget hjem. Hun har det efter omstændighederne godt. Nu er hun i gang med at blive grundigt udredt og er derfor sygemeldt indtil videre. Hun har brug for ro og hvile og beder derfor pressen respektere, at hun ikke har kommentarer på...
Der skal være trygge rammer, når ældre bliver udskrevet fra hos-pitalet. Og så skal en tidlig indsats i nærmiljøet forebygge, at skrøbelige ældre bliver unødvendigt indlagt. Det er kernen i et nyt fælles udspil, som Ældre Sagen og KL i dag kan præsentere. Ældre i dagens Danmark lever længere. Og heldigvis for det. Men når vi bliver flere ældre, og når...
Pernelle Jensen (V) fra Fredericia, står på tærsklen til en betydelig rolle i Region Syddanmark. Efter Stephanie Loses overgang til posten som økonomiminister, og Bo Libergrens nye formandstitel, er der åbnet en vigtig ledig plads, som Pernelle nu er udset til at fylde. Venstres gruppe har peget på Pernelle Jensen som den nye formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen....
Vandselskabernes brancheorganisation, DANVA, hilser flere penge på finansloven til grundvandsbeskyttelse velkommen. Der afsættes samlet set 123,5 millioner kroner mere, som skal understøtte sikringen af rent drikkevand for fremtiden. Alle Folketingets partier på nær et har vedtaget finansloven, hvor der blandt andet er afsat nye midler til sikring af drikkevandet. Pengene går til Drikkevandsfonden og Klimaskovfonden. - Vi hilser de nye midler...

45-årig mand dømt for at dræbe sin mor

0
Onsdag blev en 45-årig mand ved Retten i Aarhus idømt anbringelse uden længstetid på en psykiatrisk afdeling for i februar at have dræbt sin...

Danmark viste klassen

Korskærparken er tæt på at være alment boligområde

0
Indsatsen i Korskærparken i Fredericia har båret frugt. Chef for den boligsociale helhedsplan i Fredericia, Kasper Søstrøm, forventer at boligområdet helt er af ...

Banebrydende aftale mellem Fredericia Eliteidræt og virksomheder

0
Mandag eftermiddag blev der indgået en partnerskabsaftale, der ifølge Team Danmark er banebrydende og unik. Aftalen er mellem Caverion, Airco Process Technology og LEGO...

Rocket formandsskifte på jazzfronten i Middelfart

0
Bent Frandsen keder sig ikke. Den kendte middelfarter, der var med til at løfte Rock Under Broen tilbage til toppen af poppen. Skal nu...

GOG har præsenteret ny cheftræner

0
Fra 1. juli 2024 overtager den nuværende Ikast Håndbold-træner Kasper Christensen posten som cheftræner i GOG. Parterne har lavet en aftale, der foreløbig strækker...

Ny direktør fundet til GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA

0
I hjertet af Trekantområdet, hvor naturens vidundere møder menneskets nysgerrighed, står GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA ved en vigtig skillevej, når direktør Richard Østerballe takker...