Finans

Finans

Sparekassen Danmark udvider med Erhverv Vejle-FredericiaHan har arbejdet som finansiel rådgiver og som leder i lokalområdet siden 1991 – Peer Bach Nielsen, der nu er tiltrådt som afdelingsdirektør i Sparekassen Danmarks ny-oprettede afdeling; Erhverv Vejle-Fredericia. - Sparekassen Danmarks værdier passer lige til mig. Sparekassen ønsker, at medarbejderne engagerer sig i deres lokalområder, og når vi planlægger at mødes med...
Syv år efter seneste afdelingsåbning gør Middelfart Sparekasse nu atter klar til at etablere en ny afdeling. Denne gang i København. Med Fyn som udgangspunkt har Middelfart Sparekasse gennem flere år udvidet forretningen gennem etablering af afdelinger og sammenlægning med andre sparekasser i det jyske. Nu ser Middelfart Sparekasse mod øst og gør klar til at åbne en afdeling i...
Trods underskud ved halvåret nåede Middelfart Sparekasse et overskud før skat på 75,1 mio. kr. i 2022. Det begyndte skidt og sluttede godt. Det er den korte version af regnskabsåret 2022 i Middelfart Sparekasse. Hvor første halvår var præget af tab på obligationsbeholdningen på grund af de hastigt stigende renter, så blev andet halvår præget af øgede indtægter. Og bundlinjen endte...
Christian Kettel Thomsen er udpeget som ny kongelig udnævnt nationalbankdirektør og formand for direktionen i Nationalbanken. Christian Kettel Thomsen tiltræder 1. februar og afløser Lars Rohde, der har valgt at gå på pension ved udgangen af januar efter 10 år som formand for direktionen. Christian Kettel Thomsen er udpeget af H.M. Dronningen efter indstilling fra erhvervsminister og kongelig bankkommissær, Morten...
Bestyrelserne i de to garantsparekasser sigter mod en sammenlægning. Den endelige beslutning træffes den 9. februar af de to sparekassers repræsentantskaber To gamle sparekasser gør klar til at blive til én. Bestyrelserne i Fanø Sparekasse og Middelfart Sparekasse har indgået en sammenlægningsaftale, som de to sparekassers repræsentantskaber skal forholde sig til på ekstraordinære repræsentantskabsmøder torsdag 9. februar. Med aftalen vil Fanø...
Antallet af bankrøverier har været nedadgående de seneste år, og i 2022 blev der for første gang ikke begået et eneste. 2022 vil af mange blive husket for krigen i Ukraine og den tårnhøje inflation. Men året er også skelsættende af helt andre årsager. For første gang nogensinde lander antallet af bankrøverier begået i Danmark nemlig på nul. Det viser tal...
Virksomhederne mangler likviditet, og omfanget af udlån via enten kassekreditten eller overtræk er siden sidste år steget med 47 pct. Samtidigt er omfanget af normale virksomhedslån fra pengeinstitutter kun steget med 13 pct. Det er bekymrende og et krisetegn, at mange mindre virksomheder er nødsaget til at bruge kassekreditten, da den er dyrere end et normalt lån. Det skyldes...
Danske Bank indgår et endeligt koordineret forlig med det amerikanske justitsministerium (DoJ), den amerikanske børsmyndighed (SEC) og den danske National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) som konsekvens af disse myndigheders undersøgelse af fejl og forseelser vedrørende non-resident-porteføljen i bankens tidligere filial i Estland. Danske Bank accepterer fuldt ud resultatet af undersøgelserne og undskylder uforbeholdent for de uacceptable fejl and forseelser,...
Finanstilsynet har den 24. november 2022 besluttet at anmode National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede politimæssig efterforskning af Jyske Bank A/S. Politianmeldelsen er foretaget på baggrund af en hvidvaskinspektion den 30. september og 1. oktober 2021 i Jyske Bank A/S’ Keyplan Mortgage-afdeling og en supplerende hvidvaskinspektion den 30. november 2021 i bankens Private Banking-afdeling. Redegørelsen om inspektionerne...
Finanstilsynet har undersøgt, hvilke hindringer pensionskunderne møder, når de ønsker at flytte deres pensionsopsparing til et nyt selskab. Konklusionen er, at især selvstændige har svært ved at få overført deres hvilende, obligatoriske pensionsordninger til private aftaler. Og det strider mod kundens interesse og god skik. Et jobskifte kan betyde, at man samtidig må træde ud af sin obligatorisk arbejdsmarkeds- eller...

Løbere indtager Storebæltsbroen på lørdag

0
På lørdag den 10. juni krydser 10.000 løbere Storebæltsbroen for at fejre broens 25 års fødselsdag. Broen er åben for biltrafik under hele løbet,...

Styrket samarbejde skal bygge bro mellem livet inden og uden for fængselsmurene

0
Kriminalforsorgen fuldbyrder straffe, men har også en vigtig opgave i at motivere indsatte til et liv uden kriminalitet. Dette arbejde styrkes nu med en...

Opdatering af MitID app skal mindske svindel og gøre det nemmere at bruge MitID...

0
Den 6. juni udkommer en opdatering af MitID app, som skal mindske risikoen for svindel og gøre det nemmere at godkende med MitID fra...

Regeringen genindfører ret til uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge

0
Fra 1. juli bliver det igen muligt at opkvalificere sig på 110 pct. dagpengesats inden for brancher med mangel på arbejdskraft. Fredag har et flertal...

Dansk og tysk vejvæsen underskriver samarbejdsaftale

0
Vejdirektoratet i Danmark og den ansvarlige organisation for de tyske motorveje, Die Autobahn GmbH des Bundes, har sammen udarbejdet et forståelsespapir, der skal danne...

Ny iværksætterpolitik skal vende trist udvikling – SMVdanmark lancerer hjælp til iværksættere

0
Folketingets kommende iværksætterpolitik skal rette op på, at Danmark har mistet 20.000 selvstændige på 13 år. Regeringens nye analyser leder i den rigtige retning,...