Kommunerne i Sydjylland har gode muligheder for at løse flere kommunale opgaver i samarbejde med private virksomheder. Sådan lyder budskabet fra Dansk Industri, der har gennemgået de nyeste tal på området og sendt et brev til samtlige byrådspolitikere i landsdelen.

Kommunerne i Sydjylland er udfordrede af bl.a. mangel på arbejdskraft, skyhøje prisstigninger og behovet for grøn omstilling. Som et indspark til efterårets budgetforhandlinger har de sydjyske kommunalpolitikere fået tilsendt et brev og en samling materiale fra DI, der skal inspirere til at øge samarbejdet med private virksomheder for at løse udfordringerne.

– De private virksomheder står klar til at tage ansvar og bidrage, når kommunerne er udfordrede. I Sydjylland konkurrenceudsætter kommunerne i gennemsnit kun 27,2 pct. udbudsegnede opgaver, hvilket er et stykke fra de bedste kommuner i landet på 41,8 pct. Det frigiver både hænder og økonomi at lade virksomhederne byde ind på flere opgaver – eksempelvis vedligehold af veje og grønne områder eller rengøring – ligesom det kan forbedre kvaliteten af den service, man leverer til borgerne, siger Jakob Scharff, branchedirektør i DI.

Ny teknologi kan frigive hænder i ældreplejen

I en rundspørge foretaget af DI erklærede 88 % af landets kommunalpolitikere sig enige i, at et styrket samarbejde med private virksomheder kan være med til at optimere og kvalitetsudvikle opgavevaretagelsen, hvilket vækker optimisme hos Jakob Scharff.

– Det er fantastisk, at kommunalpolitikerne anerkender gevinsterne ved offentlig-privat samarbejde – nu skal vi bare have omsat ambitionerne til handling. De private virksomheder kan blandt andet frigive tid og ressourcer hos velfærdens kernetropper gennem velfærdsteknologi. Via offentlig-privat samarbejde har Aabenraa Kommune eksempelvis taget en intelligent ble i brug på plejehjemmene, der har frigivet hænder til pleje og styrket livskvaliteten for borgerne, siger han.

[bsa_pro_ad_space id=32] [bsa_pro_ad_space id=7]

Aabenraa Kommune viser vejen

DI’s opgørelse over de nye tal for offentlig-privat samarbejde viser, at der er store forskelle på, hvor ofte de sydjyske kommuner inviterer virksomhederne til at bidrage. Mens Sønderborg Kommune konkurrencesatte 22,1 pct af opgaverne i 2021, formåede Aabenraa Kommune at nå op på 27,4 pct. Der er derfor god mulighed for at søge inspiration hos nabokommunen, påpeger Jakob Scharff:

– Vi anbefaler, at man som kommunalpolitiker bruger budgetprocessen til at få foretaget en grundig gennemgang af, hvilke opgaver, der i dag ikke bliver løst i samarbejde med virksomheder – og her kan man med fordel skele til nabokommunens erfaringer.

Grøn omstilling

Den grønne omstilling er på dagsordenen i samtlige kommuner landet over, og med årlige indkøb i størrelsesordenen på mere end 100 mia. kr. har de gode muligheder for at bidrage til en bæredygtig udvikling i samarbejde med leverandørerne, mener DI.

– Kommunerne har enormt stærke indkøbsmuskler, og med dem følger et stort ansvar for den grønne omstilling. Vi anbefaler, at kommunerne udarbejder en implementeringsplan i forlængelse af indkøbspolitikken og sætter særligt fokus på indkøbsområder med høj CO2-udledning. Dansk Industri hilser de nye – og de genvalgte – sydjyske byrådsmedlemmer velkomne og ser frem til et godt samarbejde, siger Jakob Scharff.

Dansk Industri måler omfanget af offentlig-privat samarbejde i kommunerne på baggrund af den såkaldte Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU), som er fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet. Indikatoren måler forholdet mellem værdien af de driftsopgaver, der er konkurrenceudsat, over for den samlede mængde af udbudsegnede opgaver.

[bsa_pro_ad_space id=6]