DI har svært ved at få armene ned over, at regeringen vil bruge 4 mia. kr. på reelle skattelettelser ved at hæve beskæftigelsesfradraget.

Søndag formiddag har finansminister Nicolai Wammen præsenteret et nyt forslag til 4 mia. kr., som skal hæve beskæftigelsesfradraget med 2 procentpoint og 3 procentpoint for enlige forsørgere. Det vækker glæde i Danmarks største erhvervsorganisation, Dansk Industri.

– Efter en valgperiode med stigende skatter og afgifter for både borgere og erhvervslivet er det svært at få armene ned over, at regeringen nu slår ind på en fundamental ny kurs med lavere skat på arbejde. Derfor skal der lyde stor ros til finansministeren for at anerkende, at det batter noget at tage skatteinstrumentet i brug. Alt for længe har vi hørt om et modsætningsforhold mellem velfærd og skattelettelser, men sandheden er jo, at en opadgående skattespiral er helt forfejlet, hvis vi skal indfri alle de mange ambitioner vi har om at udvikle Danmark og realisere den grønne omstilling, siger DI’s politiske direktør Emil Fannikke Kiær.

Samlet set vil forslaget løfte arbejdsudbuddet med 1.300 personer.

– Vores samfund bliver sat i bakgear, hvis ikke vi kommer op i et helt andet reformtempo og får løftet arbejdsudbuddet i den kommende regeringsperiode. Vi skal sikre, at flere arbejder mere, hvis vi skal realisere eksempelvis den grønne omstilling, og i den henseende er 1.300 personer selvfølgelig langt fra nok. En ny DI-analyse viser, at arbejdsudbuddet potentielt kunne stige meget mere, hvis midlerne i højere grad blev brugt på at løfte det maksimale beskæftigelsesfradrag i stedet for fradragsprocenten, fordi man på den måde mere målrettet øger incitamentet til at flere offentligt ansatte vælger fuldtidsarbejde frem for deltid. Men det ændrer ikke på, at regeringen med sit forslag grundlæggende betræder nyt og stærkt velkomment land, og det skal den roses for, siger Emil Fannikke Kiær.

Regeringen vil finansiere tiltagene ved at ”fortsætte reformen af jobcentrene i Danmark”.

– I DI er vi altid klar til at indgå i dialog omkring, hvordan man klogest finder finansiering til at sikre et rigere samfund, og vi vil bestemt heller ikke afvise, at der kan findes midler på beskæftigelsesområdet. Det er blot vigtigt at have for øje, at jobcentrene spiller en vigtig rolle omkring at få ledige i arbejde, som de også fremover skal kunne varetage, siger han.