Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, næstformand Senior- og socialudvalget og folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti

Efter at Det Konservative Folkeparti har fremlagt deres økonomiske plan har det ikke stået stille med reaktioner (og overreaktioner) fra politiske modstandere. De samme politiske modstandere kommer tilfældigvis ikke selv med de store bud på, hvordan de ønsker at udvikle velfærdssamfundet.

For med et stigende pres på rigtig mange velfærdsområder er det tvingende nødvendigt med udvikling og at tænke mere nuanceret.

Det gælder også det åbne brev fra socialdemokratiets Jens Jonatan Sten den 13. september, hvor han spørger, hvilke velfærdsmedarbejdere, Søren Pape vil smide på porten. Det er en håbløs retorik, der ikke inviterer til dialog og nytænkning i forhold til, hvordan vi kan gøre tingene bedre, og det bekræfter desværre den unuancerede politiske tilgang til velfærdssamfundet.

Det er ikke overraskende, at socialdemokratiet skaber frygt for medarbejdergrupper, som Det Konservative tilsyneladende vil smide på porten. Men, hvor det rent faktisk er de samme medarbejdergrupper, som Det Konservative ønsker væsentlige forbedringer for i forhold til nedbringelse af dokumentation og bureaukrati. Netop for, at de kan udføre det arbejde, de er ansat til, og netop for at vi kan bevare velfærden, og måske endda bedre, end vi kender den i dag!

Og det er netop det, som Den Konservative byrådsgruppe i Fredericia har taget hul på. Vi ønsker at fjerne unødvendig dokumentation, kontrol og bureaukrati for bl.a. social- og sundhedsmedarbejdere og pædagoger. Og så stiller vi i øvrigt spørgsmål ved, om pengene bruges på dét, der virker bedst for borgerne. Det er ansvarlighed at udvikle, for ellers river vi netop tæppet væk under velfærdssamfundet!

Den udekørende hjemmepleje Solhøj i Varde er ét af de gode eksempler, jeg har besøgt. Her kan de udvikle og effektivisere, uden at der spares på medarbejdere, og uden det går ud over servicen til borgerne. Helt konkret er de lykkedes med:

  • Stort set ingen sygefravær
  • Ingen brug af vikarer i næsten 5 år
  • Ikke store udfordringer med rekruttering
  • Høj trivsel blandt medarbejderne

Svaret er god ledelse, og det er noget af det, der skal til, for at vi kan effektivisere og udvikle velfærdsområderne. Det koster ikke mere at have god ledelse, men til gengæld kan det betyde enorme besparelser, som vi kan bruge på velfærd. God ledelse kræver, at der er frihed til at prioritere og planlægge opgaverne, og det skal vi som politikere også tage ansvar for at skabe ved bl.a. at nedbringe dokumentation og bureaukrati, som belaster hverdagen for de mange medarbejdere.

Så kære socialdemokrati, kom nu konstruktivt og nytænkende ind i kampen for at udvikle velfærden.