Den smukke orkidé Skov-Gøgeurt, som kun kendes fra få lokaliteter i Danmark, er pludselig dukket op i baghaven hos Kosmetolog- og frisørskolen ”Beauty and Style” på Strandvejen i Kolding. Fundet blev gjort, da Kolding Kommune var på tilsyn efter den forhadte og giftige bjørneklo-plante på arealerne, som ligger i umiddelbar forlængelse af baghaven.

Ejer af matriklen og ambassadør for Kosmetolog- og frisørskolen ”Beauty and Style”, Heidi Sommer er meget overrasket over fundet.

”Det er sjovt og spændende, at orkidéen er dukket op i vores baghave, og jeg vil gøre, hvad jeg kan for at beskytte planten, og måske få den til at brede sig”, siger Heidi Sommer.

Kommunens biologer giver nu deres gode råd derom videre til Heidi Sommer.

Spredt med vinden

Kolding Kommunes orkidé-ekspert, biolog Bent Vestergaard Petersen fra By- og Udviklingsforvaltningen, er selvsagt også begejstret for fundet af orkidéen.

”Det er spændende, hver gang vi støder på en ny art inden for kommunens grænser, uanset om det er planter eller dyr. Vi ønsker så stor mangfoldighed og biodiversitet som muligt, da det er med til at berige vores natur”, fortæller Bent Vestergaard Petersen. ”En så smuk plante må da også føle sig ekstra godt hjemme i baghaven til en kosmetologskole”. Bent Vestergaard Petersen håber, at den enlige blomstrende plante nu vil sprede sine frø til flere lokaliteter i kommunen.

Orkidéen er sandsynligvis endt i baghaven ved hjælp af spredning med vinden. Nogle arter kan vindspredes over lange afstande, men kun få frø ender som blomstrende planter, da orkideer stiller meget specifikke krav til jordbundsforhold og mikroklima for at kunne spire og blomstre. De nærmeste steder, hvor der tidligere er fundet Skov-Gøgeurt, er på Trelde Næs ved Fredericia og i Vargårde Skov ved Hejls.

Fakta om orkidéer

Orkidéer er den plantefamilie på jorden, der har flest forskellige arter, med over 30.000 arter på verdensplan. Mange af dem er farverige og har en meget specialiseret levevis og bestøvning. Der findes 35 forskellige vilde orkidéarter i Danmark. De fleste danske orkidé-arter er sjældne, og flere af dem er truede. Orkidéerne har et tæt samliv med svampe, og for at et orkidéfrø kan spire, skal der være bestemte svampe til stede i jorden. Svampen hjælper orkidéen ved at tilføre næring til frøet. Alle danske orkidé-arter er fredede, og de må derfor ikke plukkes eller opgraves.

 

(Foto: Kolding Kommune )
(Foto: Kolding Kommune )
(Foto: Kolding Kommune )
(Foto: Kolding Kommune )
(Foto: Kolding Kommune )
(Foto: Kolding Kommune )