Dagens kommentarer

Nu skal fritidspædagogikken prioriteres

Når den nye fritidschef bliver ansat til efteråret, venter der denne en kæmpe opgave. Efter flere år med mere eller mindre afvikling af fritidspædagogikken i Fredericia, er der endelig kommer politisk fokus på dette meget vigtige område. Det er noget, vi i Enhedslisten har kæmpet for i lang tid. Vi ønsker at Fredericia favner bredt, så alle kan se sig selv som ung i Fredericia uanset om man vil spille rollespil, dyrke idræt eller bare gerne vil mødes med sine venner. Der skal være plads til alle. Spørgsmålet er bare, hvordan vi kommer derhen?I Fredericia har vi haft en lang tradition med stærke klubtilbud, men de senere år har det desværre været nedprioriteret. Det daværende blå flertal lukkede Købmagergades Skole og efterfølgende er Midtbyklubben lukket. Ungdommens Hus fik sin åbningstid reduceret og byggeren på Nymarksvej er også væk. Fritidsklubberne er administrativt kommet ind under skolerne, hvilket desværre har ført til at de er blevet ”glemt” i kampen om økonomiske midler.  Samtidig ser vi, at langt flere pædagoger rykkes ind i skolen. Det er godt for både børn og unge, men det må ikke være på bekostning af eftermiddagstilbuddet, hvilket det har været nogle steder. Der skal være pædagoger klar,...

Betal penge til Familieretshuset, hvis du søger om forhøjelse af børnebidrag

Jeg vil fortælle om en sag, som jeg finder meget urimelig. Et ungt par med et par børn bliver skilt. På dette tidspunkt er hun på kontanthjælp og han er SU. Da børnene får bopæl hos moderen, fastsætter Statsforvaltningen, at faderen skal betale børnebidragsvarende til normalbidrag.  Efter ca. 10 år har faderen fået en ledende stilling og tjener en god løn. Moderen finder, at det ville være rimeligt, at han fik forhøjet sit bidrag til børnene. Det skal nævnes, at hun igennem alle årene har levet på kontanthjælp og derfor ikke har for meget at gøre godt med.Hun er uarbejdsdygtig og afventer på et tidspunkt at blive indstillet til førtidspension. Desværre har det også været svært for hende at tage børnene med på ferie, da hun har så lille en indkomst. Da hun og hendes tidligere ægtemand ikke har kunnet blive enig om en forhøjelse af hans børnebidrag, undersøgte hunmuligheden for, om hun evt. kunne få forhøjet børnebidragetvia Familieretshuset, men stødte på et krav om at hun skulleindbetale ca. 2800,- kr. til Familieretshuset ved ansøgningen. Disse penge havde hun ikke og søgte derfor ikke. Er det rimeligt at hun skal betale for at søge om forhøjelse af børnebidraget? Jeg har henvendt mig til Socialminister Astrid Krag og her oplyses det følgende: Tanken bag gebyret er, at det skal virke adfærdsregulerende, sådan at Familieretshuset undgår bagatelsager og ansøgninger med et chikanøst formål m.v.  Denne regel er indført i 2012. Jeg finder det stærkt forargeligt, at der skal betales penge til Familieretshuset for at få undersøgt...

Ledelse med respekt, tillid og ansvar

Jean-Paul Sartres etik indeholder hovedsageligt respekt for medmenneskets frihed. Man må ikke overtræde den linje, der angiver den andens frihed. Man kan tilbyde sin hjælp eller invitere den anden til at modtage hjælpen, men man kan ikke uanset omsorg påtvinge den anden sin hjælp. Påtvinger man den anden sin hjælp, så handler man i dårlig tro, da den andens frihed ikke respekteres. Der er således hovedsagelig to type ledere, den ene respekterer den andens frihed, hvilket den anden ikke gør. Den autoritære leder respekterer ikke den andens integritet og frihed, men påtvinger den anden sin vilje. Lederen med autoritet respekterer den andens...

Mere af det samme? – Så stem som du plejer. – Tryghed og stabilitet? Så stem anderledes

Uanset partifarve er der mange alternativer at stemme på til det kommende kommunalvalg.  De nuværende personer ved magten har bevist enten ved handling eller ved intet at gøre, at de ikke magter, på forsvarlig vis, at håndtere det store ansvar det er, at stå i spidsen for en kommune. At bosætningen i Fredericia er faldende virker helt naturligt, når nu det nuværende byråd ikke har evnet at skabe det borgerne forventer, nemlig: Tryghed, stabilitet, gennemsigtighed, vækst for midtbyen, små- industrierne og turismen samt manglen på en plan for fremtiden, der ligger ud over partiets og ofte personlige interesser.  Det nuværende byråd har...

Det Konservative Folkeparti i Fredericia tager afstand fra den syge kultur der tydeligvis huserer i Fredericia Kommune

Borgmester Jacob Bjerregaards afgang i utide, uregelmæssigheder i familieafdelingen, masseflugt af djøfere og hjemsendelse af kommunaldirektøren, og nu også økonomi- og personalechefen indenfor få måneder, vidner om en syg kultur i embedsværket og et Byråd uden føling med sin administration. Det Konservative Folkeparti i Fredericia retter en kraftig kritik af, at Byrådet ikke har formået at opdage alle disse uregelmæssigheder i tide og reageret på det. Specielt skal kritikken rettes mod Socialdemokratiets byrådsmedlemmer, der med baggrund i deres absolutte flertal ikke kan undslå sig at være direkte eller indirekte involverede. Konservative i Fredericia opfordrer derfor Borgmester Steen Wrist Ørts og Socialdemokratiet til...

SF: Skeen skal i den anden hånd

Hvis vi skal gøre Fredericia attraktiv for tilflyttere igen, så skal skeen i den anden hånd og fokus skal være på de borgere som allerede bor i byen. Byggegrunde og skattelettelser henleder tankerne hen mod år 1719 hvor Huguenotterne blev inviteret til Fredericia for at etablere sig, hvor ved at de modtog særlige begunstige privilegier. Det gik som bekendt meget godt, men i dag skal der mere til. Vores nabobyer vokser mens borgerne forlader midtpunktet i Jylland, 51.275. Så mange borgere er der i Fredericia Kommune. Det er 102 færre end samme tid sidste år og 152 færre end samme...

Nyheder

K og DF: Vaccinationer går for langsomt

Vaccinationer af den ældre del af befolkningen og de sårbare voksne går for langsomt. Så det er på tide at Regeringen og regionerne lader de praktiserende læger og / eller lade kommuner komme til. Det er der flere fordele ved: De praktiserende læger kender deres patienter og ved hvem der skal vaccineres først ud fra sundhedsoplysninger og ingen ældre eller sårbare vil blive glemt i systemet. Patienterne bestiller tid ved egen læge som ved et normalt lægebesøg. Ved denne metode vil usikkerheden og besværet/forvirringen for de ældre og sårbare angående bestilling af Corona vaccination fjernes. Egen læge kan i kommunen få lokaler stillet til...

Sæt byens borgere foran alt andet

Valgkampen KV21 er i fuld gang, flere partier har sat deres kandidatliste op. Flere af disse kandidater er allerede i gang med at skyde efter modstanderne og gøre borgerne i Fredericia by klar til, at når de overtager magten eller blot kommer i byrådet, ja så bevæger Fredericia by sig ind i en tidsalder hvor alt er godt. ”vision” er et meget brugt ord, dette krydret med, at vi for en hver pris skal tiltrække nye borgere til byen. Hvordan.? jo ved opkøb af jord, nyt teater og lavere skatter. Lige meget hvor meget man leder i visionerne, ja så finder man ikke...

SF om Ungdommens Hus: Man forstår ikke alvoren

SF har siden 2016 efterlyst en grundig undersøgelse af, hvor de unge, der brugte Midtbyklubben og andre tilbud blev af, da klubberne lukkede ned og Ungdommens Hus gradvist mistede de pædagogiske medarbejdere. I flere år har SF forsøgt at italesætte de problematikker, som knytter sig til Ungdommens hus. Vi har oplevet...

Væltede elmaster er malet metalskrot – ikke kunst

Fredericia Kommune, herunder Kultur- og idrætsudvalget har netop bidraget med et økonomisk tilskud på 35.000 kr. til et kunstprojekt som skal få Fredericia til at lyse op i reflekstape i hele maj måned. Formålet med projektet er at skabe et stort kollektivt og selvlysende kunstværk for og med Fredericias...

Hvad kan manglende åbenhed resultere i?

I Fredericia har et samlet Byråd set stilletiende med på, at man i det politiske arbejde ikke har fulgt Kommunestyrelsesloven og ingen har stillet spørgsmål. Det kan undrer mig hvad der ligger til grund for dette. Har vi et Byråd, der ikke er bekendt med reglerne? Har vi et Byråd, der...

Pesticiderne i drikkevandet betyder intet for din sundhed

Omregner man danskernes indtag af pesticider og nedbrydningsprodukter gennem drikkevand, så svarer det til få milliliter alkohol til deling mellem 5,8 mio. mennesker om dagen Af Hans Aarestrup, direktør for Bæredygtigt Landbrug, Gl. Tårupvej 48, Fredericia Pesticider i drikkevand bliver fra flere sider mistænkeliggjort som et stort sundhedsmæssigt problem. Det er...

Tind: Varm luft og lutter bortforklaringer fra Socialdemokratiet

Socialdemokratiets gruppeformand taler nok en gang udenom og forsøger at bortforklare manglende vilje til en borgerinddragende visionsproces. Det er simpelthen ikke korrekt, at Socialdemokratiet ville reflektere og evaluere den nu udløbne vision og så bygge videre på en ny. Begge dele blev pure afvist: Man ønskede ikke at evaluere, man...

Nye Borgerlige ønsker at der etableres en Nationalpark Lillebælt

Kender du det? Nydelsen ved at lade blikket flyde ud over Lillebælts smukke overflade. Ubeskriveligt, men under havoverfladen lurer virkeligheden og alt det vi ikke kan og vil se. Det hedder havmiljø. Det er der ikke meget af i Lillebælt. Politikere med den rigtige symbolpolitiske verdensmålsnål i reverset kigger den...

Byrådsmedlem: Slip vores unge fri

Udover små børnebørn der er begyndt i skole, har jeg også børnebørn der gerne vil i skole. Slip nu de unge fri af coronaens snærende bånd. Lad dem blomstre op. Der er en regering der ikke tænker på de afsavn som vores unge mennesker har og nogen unge lider i den...

Erhvervslivet skal have langt mere politisk opbakning

Fredericia skal være det ideelle sted at drive virksomhed. Erhvervsvenligheden skal derfor kort sagt bankes i top. Rammerne skal være professionelle og servicen skal være både konkurrencedygtig og tilpasningsdygtig. For behovene hos erhvervslivet ændrer sig løbende. Ligesom det er tilfældet med borgernes behov. Men jeg savner i den grad en...

Den Konservative Folketingsgruppe støtter Fredericia Musicalteater

Af: Tommy Rachlitz Nielsen, Spidskandidat for Det Konservative Folkeparti. Det Konservative Folkeparti i Fredericia glæder sig over at vores folketingsgruppe støtter Fredericia Musicalteater. Lige siden vi er blevet bekendt med de økonomiske vanskeligheder som Fredericia Teater befandt sig i 2019, har vi arbejdet for at der, også i Fredericia Teater, skal...

SF: Fredericia skal satse på Power to X

Selskabet Everfuel opfører Nordens største fabrik til produktion af brint ude bag raffinaderiet her i Fredericia. Teknologien bag kaldes Power to X (PtX) og er baseret på grøn strøm fra f.eks. havvindmøller, der anvendes til produktion af brint eller bioethanol. Størstedelen af den brint, der skal produceres på anlægget her...

Socialdemokratisk despoti

Det er rigtig dejligt og interessant, at socialdemokraterne er begyndt at deltage i debatten. Vi har på det seneste set et par stykker, der er kommet ud af busken. Den socialdemokratiske gruppeformand har fortalt os, at socialdemokratiet har en mængde ideer og visioner til, hvorledes Fredericia kan og skal udvikles....

Et dynamisk fritidsområde

Jeg ønsker vi tænker nyt her i Fredericia når nu der endelig fra det siddende Byråd er kommet fokus på et område, der er blevet syltet i årevis både økonomisk og i den grad fokusmæssigt. Vi har et fritidsområdet, der stort set ikke eksisterer. Byrådet har i årevis skåret...

Læserbrev: Ja til ny folkeskole i Fredericia

Skal der bygges en ny folkeskole i Kanalbyen?” lyder spørgsmålet i Fredericia Dagblad 6.02.21. Ja, lyder mit svar! I budgetforlig 2019, kan man læse: ” Byrådets vision er, at folkeskolen i Fredericia kommune skal være det naturlige første valg for Fredericias børn og unge.” For mig som socialdemokrat er...

Demokratiet skal udvikles og styrkes med disse forslag

Enhedslisten arbejder på en åben og inddragende måde. Vi afholder flere gange om året åbne møder med forskellige temaer, hvor alle (ikke kun Enhedslistens medlemmer) er velkomne – selv her under pandemien er vi i gang med at arrangere et åbent (online) møde. Vi deler informationer om afdelingens økonomi,...

Forsiden lige nu

Videre til værktøjslinje