21 pct. af mikrovirksomheder, dvs. med fem til ni ansatte, introducerede nye varer og tjenester under COVID-19-nedlukningerne i 2020 og 2021. Andelen var højere for virksomheder, som angav at være udfordret under COVID-19. Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik.

Restriktioner, udfordringer med vareleverancer og tvungne nedlukninger var nogle af udfordringerne for virksomhederne under COVID-19. En ny analyse fra Danmarks Statistik viser, at mikrovirksomheder med 5-9 ansatte, som oplevede udfordringer med COVID-19, i højere grad end andre mikrovirksomheder var innovative ved at introducere nye varer og tjenester.

35 pct. af virksomhederne, der oplevede ordrenedgang som følge af COVID-19 og samtidig havde udfordringer med vare- eller råvaremangel under COVID-19, introducerede nye varer og tjenester. Blandt virksomheder, som alene oplevede ordrenedgang, var andelen 29 pct. Begge dele er noget over andelen for alle mikrovirksomheder på 21 pct.

– Tallene peger på, at et betydeligt antal virksomheder har forsøgt at kompensere for den manglende omsætning ved at iværksætte nye tiltag. Fx kan restauranter have startet salg af take-away eller detailbutikker startet websalg under nedlukningen, siger Peter Bøegh Nielsen, der er konsulent i Danmarks Statistik.

Innovation var mest udbredt inden for Handel og Transport
Innovationen var størst blandt mikrovirksomheder inden for Handel og Transport mv., hvor 31 pct. af virksomhederne introducerede nye varer og tjenester. Denne branchegruppe indeholder bl.a. butikker, hoteller og restauranter. Netop disse brancher var særligt påvirket af nedlukninger og restriktioner under COVID-19.

Kun tre pct. af mikrovirksomhederne inden for bygge- og anlæg introducerede nye varer eller tjenester under COVID-19. Denne branche var også undtaget for restriktioner om midlertidig nedlukning.