Den 12. maj 1860 kunne fredericianerne for første gang læse i Fredericia Avis, at byen havde fået en ny guldsmed. Ditlev Cohr havde opnået et borgerbrev som guldsmed, og nu åbnede han sin virksomhed i Vendersgade 23, hvor han havde et lokale til rådighed.

Dette lokale var indrettet med et enkelt, smalt vindue til gadesiden, hvori der blev udstillet varer, mens selve værkstedet vendte ind mod gården. Ditlev Cohr var en driftig mand, der producerede sølvbestik, og han gjorde en del for at skabe opmærksomhed om sin produktion. Blandt andet deltog han i 1863 på en industri- og landbrugsudstilling, som blev afholdt i Fredericia, hvor han vandt en medalje. Fredericia var generelt inde i en stærk vækst i anden halvdel af 1800-tallet. Byens indbyggertal steg fra 6261 indbyggere i 1860 til 8275 indbyggere 20 år senere i 1880. Ditlev Cohr uddannede enkelte lærlinge og har muligvis af og til fået hjælp fra en omrejsende svend i en kortere periode, men hovedsageligt arbejdede han alene uden faglært medhjælp. Der var i perioden under Ditlev Cohr tale om et lille værksted, som producerede håndværk til byens borgere og det nærmeste opland. Værkstedet var uden maskiner, og varerne blev kun solgt fra værkstedets butik.

Carl M. Cohr (1862-1825). Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Ditlev Cohr døde den 29. oktober 1883. Herefter blev virksomheden videreført af hans enke Cathrine Cohr. Senere blev den eneste søn, Carl M. Cohr, der var handelsuddannet, også involveret. Han hjalp sin mor med ledelse og tilsyn af værksted og butik, og i 1887 løste han selv borgerskab. Nu fik virksomheden navnet Carl M. Cohrs Sølvvarefabrik. Herefter begyndte en rivende udvikling, og Cohr udvidede salget med først Middelfart, hvor han lavede en aftale med urmager Andersen, der begyndte at sælge Cohrs bestik fra sin butik. Salget i Middelfart gik godt, og nu indgik Cohr lignende aftaler med to forretningsindehavere i Vejle samt én i Kolding og én i Horsens. Snart var lokalerne i Vendersgade for små. Derfor flyttede både butik og værksted i 1889 til større lokaler i Danmarksgade 17, hvor butikken fik facade ud til Gothersgade.

Sølvvarefabrikken i Danmarksgade, 1906. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

I de følgende år etablerede Cohr flere afsætningsaftaler i Jylland og på Fyn, og medarbejderstaben voksede yderligere. Ud over lærlinge og svende blev der også ansat en sølvgravør, og igen kneb det med pladsen. I 1892 købte Cohr derfor den større ejendom i Danmarksgade 9, der bestod af både forhus, sidehus og baghus. I forhusets vestlige del blev der indrettet en guldsmedebutik, på første sal over butikken var der privat bolig, mens der blev indrettet værksteder i side- og baghus. Cohr var meget moderne i forhold til produktionen, og der blev efterhånden installeret mekanisk drevne maskiner. I denne tid blev produktionen også udvidet. Hidtil havde sølvvarefabrikken kun produceret bestik samt udført mindre reparationer og guldsmedearbejde for butikkens kunder, men midt i 1890erne blev produktionen udvidet med sølvkorpusvarer som bægre, kaffeservice, opsatser osv. Den voksende virksomhed betød samtidig, at der også måtte ansættes personale til salgs- og kontoropgaver.

Ditlev Cohrs opslag i Fredericia Avis den 12. maj 1860.

Mens det omkring år 1900 gik godt for Cohr, var der nogle af hans samarbejdspartnere, der havde det sværere. Blandt andet guldsmed Traberg i Kolding, som var en af de steder uden for Fredericia, der tidligst solgte Cohrs bestik. Han kom i betalingsvanskeligheder, og Cohr måtte derfor overtage butikken i Østergade i Kolding. Forretningen fortsatte som Cohrudsalg. I 1901 indgik Cohr en aftale med et firma i Aalborg, som fremstillede smykkeæsker, om at firmaets repræsentant i København skulle fremvise Cohrs varer til hovedstadens guldsmede. På denne måde kom Cohr ind på det københavnske marked, og et par år senere købte han en ejendom i Store Kannikestræde, hvor der blev indrettet både kontor og udsalgssted.

Den rivende udvikling fabrikken var inde i stillede imidlertid store krav til kapital, og derfor valgte Carl M. Cohr i efteråret 1906 at omdanne virksomheden til et aktieselskab. I denne sammenhæng ændrede virksomheden den 17. november 1906 navn til Carl M. Cohr’s Sølvvarefabrikker A/S. Aktiekapitalen i 1906 var på 500.000 kr., og selskabets første bestyrelse bestod af fabrikant Carl M. Cohr, fabriksdirektør Ditlev Voss, som blev bestyrelsesformand, og sagfører E. Thiellesen. Carl M. Cohr stod som administrerende direktør for virksomhedens daglige ledelse.

Carl M. Cohr Sølvvarefabrik, 1900. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Under Carl M. Cohrs ledelse fik sølvvarefabrikken, der var stiftet af hans far, en storhedstid. I Fredericia har der gennem tiden været flere egentlige sølvvarefabrikker, men den største og mest kendte er sølvvarefabrikken Cohr. Fabrikken bestod frem til den 20. august 1987, og i en lang periode var den blandt de førende i branchen.