Miljø

DANVA arbejder for at beskytte vandet til gavn for mennesker og miljø. Derfor er det en glæde, at miljøminister Lea Wermelin nu lancerer en strategi, der skal skabe handling rettet mod miljø-farlige stoffer, som skader menneskers sundhed og vandmiljøet. - Vi skal sikre vores drikkevand og skærme vandmiljøet mod miljøfarlige stoffer. Målinger viser, at grundvandet er under stadig større pres,...

Nu kan borgere hjælpe biologer med at blive klogere på mårdyr

0
Med hjælp fra helt almindelige danskere vil forskningsinstitutioner og organisationer nu samarbejde om at blive klogere på, hvad der truer mårdyr i Danmark. De fleste...

Endnu en ny smitterekord

Pres på ældreområdet