Ældre

Fremover vil medarbejdere, der får et positivt testresultat med en selvtest, få hurtigere adgang til at blive PCR-testet. Det skal sikre, at de vigtige medarbejdere i bl.a. ældreplejen ikke behøver isolere sig i dagevis, mens de venter på at blive testet. Mange steder i landet er der stor efterspørgsel efter coronatest, og det betyder at man nogle steder må vente...
Efterlønnere, pensionister og studerende har gode muligheder for at tage coronarelateret arbejde i ældreplejen. Coronasmitten stiger i det danske samfund, og det presser ældreplejen, der blandt andet oplever højt sygefravær blandt medarbejderne. Regeringen har derfor sammen med kommunerne og aktørerne på ældreområdet afsøgt mulighederne for at afhjælpe den akutte mangel på arbejdskraft i ældreplejen som følge af coronasituationen. I dag har regeringen...
Medarbejdere i ældreplejen og på sociale tilbud og pårørende til borgere på plejehjem eller sociale tilbud med sårbare borgere får nu bedre mulighed for at teste sig selv, før de påbegynder arbejdsdagen eller besøger et sårbart familiemedlem. Der uddeles fremover selvtest til medarbejdere i ældreplejen og på sociale tilbud, hvor der er sårbare borgere, samt til besøgende på plejehjem og...
Fælles forståelse mellem KL og FOA om vinterens pres på ældreområdet. Efterlønnere og pensionister skal i en begrænset periode have mulighed for at tage vagter i ældreplejen uden at blive modregnet i deres ydelser. Sådan lyder et af fem konkrete initiativer, som KL og FOA er blevet enige om for at sikre ældreplejen i den kommende tid. - Vi står med...

Nu kan borgere hjælpe biologer med at blive klogere på mårdyr

0
Med hjælp fra helt almindelige danskere vil forskningsinstitutioner og organisationer nu samarbejde om at blive klogere på, hvad der truer mårdyr i Danmark. De fleste...

Endnu en ny smitterekord

Pres på ældreområdet